Online zápisy

do základních i mateřských škol

Nejrozšířenější informační systémy v České republice spojily své síly
a vytvořily pro vás aplikaci pro snadnou organizaci zápisu.


Přínosy pro všechny

Aplikace zřizovateli umožní naplnění legislativy týkající se zápisu a získání všech potřebných
výstupů. Školám dá k dispozici nástroje pro snížení administrativy a zákonným zástupcům zpřístupní
elektronické podávání žádostí k zápisu a jejich vytištění v pohodlí domova.

Přínosy pro

Zřizovatele

 • Jednotná organizace termínů
 • Online statistiky
 • Snížení administrativy
 • Sjednocení zápisu na zřizovaných
  školách
 • Online přístup
 • Snadná výměna informací mezi
  školami
 • Eliminace duplicitních přihlášek
 • Přehled o průběhu zápisu na
  jednotlivých školách
 • Vyhodnocení plnění § 36 odst. 4,
  Školského zákona
 • Kontrola vyhlášky o spádovosti
 • Sjednocení

Přínosy pro

Školy

 • Sběr dat o uchazečích bez
  nutnosti přepisování
 • Snížení administrativy
 • Žádosti k zápisu podle vašich
  potřeb
 • Správa termínů zápisu pod
  kontrolou
 • Zákonní zástupci již na zápis
  nebudou čekat ve frontách
 • Zajištění spádovosti na základě
  spádové vyhlášky zřizovatele
 • Okamžitá prezentace výsledků
 • Zařazení žáků do školní matriky
  na jedno kliknutí
 • Rychlé generování výstupů
  a rozhodnutí
 • Automatické zakládání spisů do
  spisové služby
 • Přímé propojení na informační
  systémy Škola OnLine a Bakaláři
 • Rychlé informace o duplicitních
  žádostech na více školách

Přínosy pro

Zákonné zástupce

 • Podání žádosti v elektronické
  podobě z pohodlí domova
 • Automatické generování žádosti
  k zápisu do PDF
 • Pohodlná online rezervace
  termínu zápisu
 • Do školy se dostavte na
  rezervovaný termín, který vám
  připomeneme
 • Přesný časový harmonogram
  odbavení uchazečů u zápisu
 • Výsledky získejte online na
  stránkách školy

Využijte data přijatých uchazečů ve školní matrice

Aplikace umožňuje přímé propojení na školní matriku v nejrozšířenějších školních informačních
systémech v České republice, kterými jsou Bakaláři a Škola OnLine.

Jak u nás takový zápis do prvního ročníku probíhá? Je to úplně jednoduché!

Nastavení zápisu

Nastavení termínů, informací o školách a pokynů k zápisu

Příjem žádostí

Vyplnění žádosti zákonným zástupcem, odeslání žádosti na školu včetně rezervace termínů
a její generování do PDF. Sběr žádostí školami, kontrola duplicitního podání a převod
žádostí do evidence uchazečů.

Průběh zápisu

Upomínka pro zákonného zástupce s termínem konání zápisu, který si rezervoval. Evidence
kritérií a výsledků zápisu školami. Generování rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí školami.

Výpisy a statistiky pro zřizovatele

Automatické generování výstupů a statistik pro zřizovatele.

Převedení uchazečů do školních matrik

Převod přijatých uchazečů do tříd ve školním informačním systému.

Usnadněte si každoroční pracnou
administrativu se ZápisyOnline!

Rodiče mohou díky aplikaci Zápisy Online registrovat své
děti na vybrané školy z pohodlí svého domova. Školám se
tím zjednodušuje administrativa a šetří čas. Zřizovatel má
vždy aktuální informace o počtu zapisovaných dětí.

31 let praxe
ve školství

Vytváříme informační systémy pro
školy již 31 let a všechny nasbírané
zkušenosti jsme zúročili ve vývoji
aplikace Zápisy Online.

710 škol používajících
elektronické zápisy

Elektronické zápisy jsme úspěšně
implementovali na více jak 710 školách
po celé České republice a každý rok
přibývají další.

32 000 vyřízených
žádostí k zápisu ročně

Každý rok na pomáháme školách zpracovat
32 000 žádostí k zápisu od podání žádosti
až po vygenerování rozhodnutí a zařazení
žáků do tříd.

Kontakt

+420 371 655 162
obchod@zapisyonline.cz

Copyright © 2020 BAKALÁŘI software s.r.o.